Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Prognoza zanieczyszczeń

Prognoza zanieczyszczeń

Inspekcja Ochrony Środowiska realizuje zadanie polegające na prowadzeniu badań i ocen stanu środowiska, w tym monitoringu jakości powietrza. Zadanie to jest wykonywane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).


Prognozy zanieczyszczeń powietrza dostępne są na stronie GIOŚ:     15029171428d5ab4.jpg
Prognozy informują o przewidywanych prawdopodobnych poziomach stężeń zanieczyszczeń powietrza. W związku z tym, istnieje ryzyko, że prognozy się nie sprawdzą, tzn. przewidywane poziomy stężeń zanieczyszczeń powietrza mogą zostać zawyżone lub zaniżone w stosunku do poziomów, które wystąpią w rzeczywistości.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice