erasmus.jpg

Program:​ Erasmus +
Akcja: Mobilność edukacyjna

Projekty, które otrzymały dofinansowanie:

1. Realizator projektu: Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. A. Kocura w Katowicach; 
nazwa projektu: Zawodowcy z ZSZ Nr 3 w Katowicach na zagranicznych stażach; 
Maksymalna kwota dofinansowania: 54 864,00 EUR.

erasmus.jpg
Program Erasmus+
Akcja: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Projekty, które otrzymały dofinansowanie:

1. Realizator projektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Katowicach;
nazwa projektu: Potęga przyjaźni: program przeciwko znęcaniu się nad słabszymi (Power of Friendship: anti-bullying program for schools);
Maksymalna kwota dofinansowania: 27 720,00 EUR.
2. Realizator projektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Katowicach;
nazwa projektu: Nasze zdrowie to nasz skarb (Our Health is Our Wealth);
Maksymalna kwota dofinansowania: 32 216,00 EUR.
3. Realizator projektu: Technikum nr 15 im. T. Klenczara w Katowicach;
nazwa projektu: Przedsiębiorczość. Praktyczna, innowacyjna, kreatywna;
Maksymalna kwota dofinansowania: 35 286,00 EUR.
4. Realizator projektu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. M. Kopernika w Katowicach;
nazwa projektu: WEBS Website for the Exchange of Bilingual Schools;
Maksymalna kwota dofinansowania: 31 272,00 EUR.
5. Realizator projektu: III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach;
nazwa projektu: Rozwijanie talentu przedsiębiorczości młodzieży (Developing Youth Entrepreneurial Talent);
Maksymalna kwota dofinansowania: 29 471,00 EUR.


logo power.jpg

Projekty Erasmus+ realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

1. Realizator projektu: Technikum nr 15 im. T. Klenczara w Katowicach;
nazwa projektu: Konsekwentnie i kreatywnie rozwijamy kompetencje nauczycieli i strategię szkoły technicznej;
Maksymalna kwota dofinansowania: 84 730,42 zł.
2. Realizator projektu: Technikum nr 15 im. T. Klenczara w Katowicach;
nazwa projektu: Aktywni w Europie;
Maksymalna kwota dofinansowania: zł.
3. Realizator projektu: Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach;
nazwa projektu: Odkrywamy możliwości zawodowe w Portugalii;
Maksymalna kwota dofinansowania: zł.
4. Realizator projektu: Zespół Szkół Handlowych im. B. Prusa w Katowicach;
nazwa projektu: Wyższy poziom handlu;
Maksymalna kwota dofinansowania: 164 199,95 zł.
5. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. F. Chopina w Katowicach;
nazwa projektu: Różnorodność jest w nas - rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia;
Maksymalna kwota dofinansowania: zł.