Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XXXVIII/865/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. nadała nazwę placowi położonemu w ciągu ul. Burowieckiej z wyjazdem na al. Walentego Roździeńskiego

RONDO OFIAR MIEDNOJEUchwała weszła w życie dnia 24 lipca 2013 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 lipca 2013 r., poz. 4874.