Rada Miasta Katowice uchwałą nr LXV/1301/10 z dnia 27 września 2010 r. nadała nazwę placowi położonemu w Katowicach u zbiegu ulic Techników i Wiertniczej w dzielnic Dąbrówka Mała

RONDO ZESŁAŃCÓW SYBIRUUchwała weszła w życie dnia 13 grudnia 2010 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 249 poz. 3815.