Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XXXIII/718/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. nadała nazwę placowi położonemu przy ul. Szarych Szeregów w dzielnicy Kostuchna

SKWER 2 PUŁKU PSZCZYŃSKIEGOUchwała weszła w życie z dniem podjęcia.