Rada Miasta Katowice uchwałą nr XII/220/11 z dnia 5 września 2011 r. nadała nazwę placowi położonemu przy ul. Gustawa Morcinka za budynkiem Centrum Sztuki Filmowej

SKWER GUSTAWA HOLOUBKAUchwała weszła w życie dnia 21 października 2011 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 242 poz. 4066.