Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XXVI/593/12 z dnia 12 września 2012 r. nadała nazwę placowi położonemu w Katowicach w rejonie ulic: Lubuskiej, Wrocławskiej i Kujawskiej w dzielnicy Bogucice

SKWER JÓZEFA KOCURKAUchwała weszła w życie z dniem podjęcia.