Rada Miasta Katowice uchwałą nr XII/218/11 z dnia 5 września 2011 r. nadała nazwę placowi położonemu pomiędzy ul. 11 Listopada a linią kolejową w dzielnicy Szopienice

SKWER JANUSZA SIDŁYUchwała weszła w życie dnia 21 października 2011 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 242 poz. 4064.