Rada Miasta Katowice uchwałą nr LXVII/1369/10 z dnia 08 listopada 2010 r. nadała nazwę placowi położonemu w rejonie ulic: Wincentego Pola i Dziewięciu z Wujka w dzielnicy Brynów 

SKWER KAZIMIERZA GOŁBY


 
Uchwała weszła w życie dnia 22 grudnia 2010 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 258 poz. 4040.