Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XXXIV/752/13 z dnia 6 marca 2013 r. nadała nazwę placowi położonemu w rejonie ulic: Łużyckiej i Lubuskiej w dzielnicy Bogucice

SKWER KOSZYCKI


Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, tj. 6 marca 2013 roku.