Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XXVI/603/12 z dnia 12 września 2012 r. nadała nazwę placowi położonemu w Katowicach u zbiegu ulic: Józefowskiej i Bytomskiej w dzielnicy Wełnowiec

SKWER KSIĘDZA BOLESŁAWA KAŁUŻYUchwała weszła w życie z dniem podjęcia.