Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XXVII/613/12 z dnia 3 października 2012 r. nadała nazwę placowi położonemu w Katowicach w rejonie alei Księżnej Jadwigi Śląskiej na osiedlu Tysiąclecia

SKWER MŁODYCH PLASTYKÓWUchwała weszła w życie z dniem podjęcia.