Rada Miasta Katowice uchwałą nr XVI/300/11 z dnia 30 listopada 2011 r. nadała placowi położonemu w Katowicach u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Szarych Szeregów i Zdzisława Hierowskiego w dzielnicy Kostuchna

SKWER MICHAŁA BANASIKAUchwała weszła w życie dnia 3 lutego 2012 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 363.