Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XLII/999/13 z dnia 27 listopada 2013 r. nadała nazwę placowi położonemu przy ul. Macina Radockiego na Osiedlu Odrodzenia

SKWER ODRODZENIA PAŃSTWA POLSKIEGO


Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.