Rada Miasta Katowice uchwałą nr LXV/1300/10 z dnia 27 września 2010 r. nadała nazwę placowi położonemu w Katowicach pomiędzy ulicami: Chorzowską i Księcia Henryka Brodatego a Rondem Henryka Sławika na Osiedlu Tysiąclecia

SKWER PIASTÓW ŚLĄSKICH


Uchwała weszła w życie dnia 13 grudnia 2010 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 249 poz. 3814.