Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XXXIV/751/13 z dnia 6 marca 2013 r. nadała nazwę placowi położonemu przy ul. Piastów na Osieldu Tysiąclecia

SKWER ROMUALDA MIELCZARSKIEGO


Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, tj. 6 marca 2013 roku.