Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XL/917/13 z dnia 11 września 2013 r. nadała nazwę placowi położonemu u zbiegu ulic: Gen. Józefa Sowińskiego oraz Granicznej, w pobliżu Ronda Kazimierza Zenktelera

SKWER ZOFII KLIMONDY


Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.