Rada Miasta Katowice uchwałą nr LX/1233/10 z dnia 31 maja 2010 r. nadała nazwę placowi, położonemu przy ulicy Dębowej, na którym znajduje się Pomnik Powstańców Śląskich w dzielnicy Dąb:

SKWER KSIĘDZA FRANCISZKA MACHERSKIEGO


Uchwała weszła w życie dnia 6 sierpnia 2010 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 134 poz. 2218.