Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach

efrr z flagą pl.png

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych

przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT 

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na terenie miasta Katowice przy ul. Słonimskiego 6 oraz przy ul. Słonimskiego 12.

W budynkach objętych projektem znajdują się mieszkania komunalne udostępniane na szczególnych warunkach.

Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, prace termomodernizacyjne, roboty budowlane niezwiązane z termomodernizacją budynków oraz promocję projektu.

Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Miasta Katowice poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych.  

Okres realizacji projektu: IV kw. 2019 - I kw. 2021

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1 681 898,54 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 891 634,68 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 790 263,86 zł.

Stan realizacji: Projekt wybrany do dofinansowania

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice