Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach

efrr z flagą pl.png

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych

przy ul. Wolnego 8, Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT 

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na terenie miasta Katowice przy ul. Wolnego 8 oraz przy ul. Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b.

W budynkach objętych projektem znajdują się mieszkania komunalne udostępniane na szczególnych warunkach.

Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, prace termomodernizacyjne, roboty budowlane niezwiązane z termomodernizacją budynków oraz promocję projektu.

Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Miasta Katowice poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych. 

Okres realizacji projektu: IV kw. 2016r. - II kw. 2021r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 5 967 715,28 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 3 815 581,16 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 448 891,90 zł, a budżet miasta Katowice wynosi  1 703 242,22 zł. 

Stan realizacji: Projekt wybrany do dofinansowania

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice