Rada Miasta Katowice uchwałą nr XI/179/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. ustaliła, iż nazwę

TRASA IMIENIA NIKODEMA I JÓZEFA RENCÓW


nosić będzie odcinek Drogowej Trasy Średnicowej (droga wojewódzka nr 902) od granicy miasta z Chorzowem do początku Estakady Orląt Lwowskich.
Uchwała weszła w życie dnia 28 lipca 2011 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 150 poz. 2793.