Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Internet Wolontariat COP24 - formularz zgłoszenia

Wolontariat COP24 - formularz zgłoszenia

ENGLISH VERSION

cop24_w_no.JPG

Możliwość rejestracji zakończyła się
31 października 2018 r.

Wolontariat podczas COP24 w Katowicach

Wolontariusze są kluczowym ogniwem wielu międzynarodowych wydarzeń - włączają się w ich organizację, są najlepszym źródłem informacji  i nieocenionym wsparciem dla uczestników, tworzą niepowtarzalną atmosferę, dzięki której goście czują się "jak u siebie".  Jeśli lubisz pracę w grupie, nie boisz się wyzwań, jesteś otwarty/otwarta na nowe kultury i doświadczenia - dołącz do zespołu wolontariuszy COP24 Katowice!

Główna część konferencji odbędzie się między 3 a 14 grudnia 2018 r,  a część wolontariuszy zaprosimy do działań między 26 listopada a 20 grudnia (włączymy ich także do działań poprzedzających i podsumowujących).  
W listopadzie odbędą się obowiązkowe szkolenia dla wolontariuszy, zorganizujemy je w Katowicach. 

Rekrutacja wolontariuszy na COP 24 obejmie dwa etapy:
1) przesłanie formularza zgłoszeniowego,
2) indywidualną rozmowę rekrutacyjną.

W oparciu o informacje zebrane w procesie rekrutacji do 31.10.2018 r. przygotujemy listę wolontariuszy COP 24. 

W razie dodatkowych pytań dotyczących procesu rekrutacji, prosimy o kontakt mailowy na adres: COP24.wolontariat@katowice.eu .

Głównym organizatorem wolontariatu i jednocześnie administratorem danych osobowych wolontariuszy jest Prezydent Miasta Katowice.

Źródło: United Nations Volunteers


Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu
 2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu stworzenia bazy wolontariuszy w ramach przygotowania i przeprowadzenia na terenie Miasta Katowice 24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z 14. Sesją Spotkania Stron Protokołu w Kioto, zwanej dalej COP 24 (Dz. U. z 2018 r. poz. 319), jak również w celu ubezpieczenia.
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będzie Ministerstwo Środowiska i Organizacja Narodów Zjednoczonych.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w COP24, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać zweryfikowane.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 31 grudnia 2018 r. w celu realizacji COP24, a po 31.12.2018r. – zgodnie z przepisami o archiwizacji.
 7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu rekrutacji.
 11. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

Możliwość rejestracji zakończyła się
31 października 2018 r.

Czy w dniu 15 października będziesz osobą 18-letnią? 

cop24_w_tak.JPG cop24_w_nie.JPGsprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice