Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Wydział Edukacji i Sportu

Wydział Edukacji i Sportu

Adres: ul. 3 Maja 7
Telefon: (32) 705-41-60
Email: es@katowice.eu


Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:
ZADANIA WŁASNE W ZAKRESIE UREGULOWANYM USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE

1. Rozpatrywanie wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej obejmujących zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.
2. Ogłaszanie konkursów na zadania uwzględnione w Programie współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi obejmujących zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.
3. Kultura fizyczna, sport i turystka
- szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i  turystyki
- Akcja Lato - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- Akcja Zima - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- organizacja imprez sportowych i turystycznych,
- prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- Organizacja uprawiania sportu,
- realizacja zadań w trybie tzw. Małych Grantów.

Pracownicy:

Naczelnik Sławomir Witek

Zastępca Naczelnika Grażyna Burek

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

- Kierownik - Iwona Szreter- Kulisz, mail: Iwona.Szreter-Kulisz@katowice.eu,

tel: 32 2593 732 (pokój nr 406)

- Inspektor - Małgorzata Piasecka, mail: malgorzata.piasecka@katowice.eu,

tel: 32 2593 713 (pokój nr 405)

- Inspektor - Agnieszka Tomżyńska, mail: agnieszka.tomzynska@katowice.eu,

tel: 32 2593 139 (pokój nr 405)

- Martyna Konopka, mail: martyna.konopka@katowice.eu,

tel: 32 2593 726

- Inspektor - Adam Machowiak, mail: adam.machowiak@katowice.eu,

tel: 32 2593 734 (pokój nr 400)

- Podinspektor - Katarzyna Kłoska, mail: katarzyna.kloska@katowice.eu,

tel: 32 2593 720 (pokój nr 403)

- Kierownik Referatu Organizacji, Wsparcia i Rozwoju Edukacji  - Magdalena Floriańska, mail: magdalena.florianska@katowice.eu,

tel: 32 705 41 69 (pokój nr 305)

- Agnieszka Frejno, mail: agnieszka.frejno@katowice.eu,

tel; 32 705 41 84 (pokój nr 306)


sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice