Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Wydział Edukacji i Sportu

Wydział Edukacji i Sportu

Adres: ul. 3 Maja 7
Telefon: (32) 705-41-60
Email: es@katowice.eu


Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:
ZADANIA WŁASNE W ZAKRESIE UREGULOWANYM USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE

1. Rozpatrywanie wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej obejmujących zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.
2. Ogłaszanie konkursów na zadania uwzględnione w Programie współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi obejmujących zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.
3. Kultura fizyczna, sport i turystka
- szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i  turystyki
- Akcja Lato - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- Akcja Zima - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- organizacja imprez sportowych i turystycznych,
- prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- Organizacja uprawiania sportu,
- realizacja zadań w trybie tzw. Małych Grantów.

Pracownicy:

Naczelnik Sławomir Witek

Zastępca Naczelnika Grażyna Burek

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

- Kierownik - Iwona Szreter- Kulisz, mail: Iwona.Szreter-Kulisz@katowice.eu,

tel: 32 2593 732 (pokój nr 406)

- Inspektor - Małgorzata Piasecka, mail: malgorzata.piasecka@katowice.eu,

tel: 32 2593 713 (pokój nr 405)

- Inspektor - Agnieszka Tomżyńska, mail: agnieszka.tomzynska@katowice.eu,

tel: 32 2593 139 (pokój nr 405)

- Martyna Konopka, mail: martyna.konopka@katowice.eu,

tel: 32 2593 726

- Inspektor - Adam Machowiak, mail: adam.machowiak@katowice.eu,

tel: 32 2593 734 (pokój nr 400)

- Podinspektor - Katarzyna Kłoska, mail: katarzyna.kloska@katowice.eu,

tel: 32 2593 720 (pokój nr 403)

- Kierownik Referatu Organizacji, Wsparcia i Rozwoju Edukacji  - Magdalena Floriańska, mail: magdalena.florianska@katowice.eu,

tel: 32 705 41 69 (pokój nr 305)

- Agnieszka Frejno, mail: agnieszka.frejno@katowice.eu,

tel; 32 705 41 84 (pokój nr 306)


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice