Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XX/450/12 z dnia 28 marca 2012 r. nadała nazwę ulicy łączącej Aleję Górnośląską z ul. Graniczną

UL. ADOLFA DYGACZA


Uchwała weszła w życie dnia 19 czerwca 2012 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 5 czerwca 2012 r., poz. 2259.