Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XX/434/12 z dnia 28 marca 2012 r. nadała nazwę

UL. BAŻANTÓW


przedłużeniu istniejącej ulicy do ul. Marcina Radockiego
Uchwała weszła w życie dnia 19 czerwca 2012 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 5 czerwca 2012 r., poz. 2258.