Rada Miasta Katowice uchwałą nr XVI/297/11 z dnia 30 listopada 2011 r. nadała nazwę  ulicy bocznej od ul. Deszczowej w dzielnicy Burowiec

UL. BABIEGO LATA


Uchwała weszła w życie dnia 3 lutego 2012 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 360.