Rada Miasta Katowice uchwałą nr LXV/1299/10 z dnia 27 września 2010 r. nadała nazwę ulicy, położonej na terenie miasta Katowice, biegnącej w rejonie Wzgórza Wandy od ul. Bielskiej do stacji zbiorników wodnych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w dzielnicy Murcki:

UL. BIAŁOBRZESKA


Uchwała weszła w życie dnia 13 grudnia 2010 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 249 poz. 3813.