Rada Miasta Katowice uchwałą nr XVI/296/11 z dnia 30 listopada 2011 r. nadała nazwę ulicy łączącej ul. Piotra Ściegiennego z Rondem Księdza Józefa Kani w dzielnicy Dąb.

UL. BOŻOGROBCÓWUchwała weszła w życie dnia 3 lutego 2012 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 359.