Rada Miasta Katowice uchwałą nr XVI/295/11 z dnia 30 listopada 2011 r. nadała nazwę ulicy łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Sołtysią w dzielnicy Podlesie

UL. CHRYZANTEMUchwała weszła w życie dnia 3 lutego 2012 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 358.