Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XXXVIII/866/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. nadała nazwę nowo wybudowanej ulicy bocznej od ul. Janusza Korczaka w dzielnicy Burowiec

ul. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSAUchwała weszła w życie dnia 24 lipca 2013 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 lipca 2013 r., poz. 4875.