Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XX/449/12 z dnia 28 marca 2012 r. nadała nazwę  ulicy bocznej od ul. Pawła Stellera

UL. KARPIOWAUchwała weszła w życie dnia 30 maja 2012 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 15 maja 2012 r., poz. 2011.