Rada Miasta Katowice uchwałą nr XVI/303/11 z dnia 30 listopada 2011 r. nadała nazwę  ulicy łączącej ul. Gawronów z ul. Wróbli w dzielnicy Brynów (Osiedle Zgrzebnioka)
 

UL. KAWEKUchwała weszła w życie dnia 3 lutego 2012 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 366.