Rada Miasta Katowice uchwałą nr LVIII/1198/10 z dnia 31 maja 2010 r. nadała nazwę nowo powstałej ulicy, położonej pomiędzy ulicami: Powstańców i Francuską:


 

UL. KONSTANTEGO DAMROTA


jako przedłużenie istniejącej ulicy o tej samej nazwie.
Uchwała weszła w życie dnia 26 lipca 2010 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 126 poz. 2035.