Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XXV/546/12 z dnia 25 lipca 2012 r. nadała nazwę ulicy bocznej od ul. Konrada Swinarskiego w dzielnicy Zarzecze

UL. KRZYSZTOFA KOLBERGERAUchwała weszła w życie dnia 23 sierpnia 2012 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 sierpnia 2012 r., poz. 3289.