Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XXIII/503/12 z dnia 30 maja 2012 r. nadała nazwę ulicy łączącej ul. Johna Baildona z ul. Chorzowską

UL. KSIĘDZA KAROLA ŻMIJAUchwała weszła w życie dnia 12 lipca 2012 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 2605.