Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XVII/347/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. nadała nazwę  ulicy łączącej ul. Jerzego Dudy-Gracza z terenem Szpitala im. Św. Elżbiety w Katowicach 
 

UL. KSIĘDZA STANISŁAWA MAŚLIŃSKIEGOUchwała weszła w życie dnia 3 lutego 2012 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 439.