ul. Kwiatów Polskich


Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XXVIII/635/12 z dnia 31 października 2012 r. nadała nazwę ulicy łączącej ul. Marzanny z ul. Krokusów wraz z odnogą do ul. Strzelnica w dzielnicy Podlesie

UL. KWIATÓW POLSKICHUchwała weszła w życie dnia 18 grudnia 2012 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 4 grudnia 2012 r., poz. 5230.