Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XXXIX/901/13 z dnia 30 lipca 2013 r. nadała nazwę ulicy  łączącej ulice: Strzelców Bytomskich, Pod  Młynem oraz Milowickiej w dzielnicy Dąbrówka Mała

ul. MILOWICKA


jako przedłużenie ulicy o tej samej nazwie.
Uchwała weszła w życie dnia 21 sierpnia 2013 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r., poz. 5232.