Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XXXVIII/867/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. nadała nazwę nowo wybudowanej ulicy łączącej ul. Stanisława Hadyny z ul. Książęczą  w dzielnicy Ligota

ul. OSTRAWSKA


Uchwała weszła w życie dnia 24 lipca 2013 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 lipca 2013 r., poz. 4876.