Rada Miasta Katowice uchwałą nr LV/1147/10 z dnia 22 marca 2010 r. nadała nazwę ulicy, stanowiącej łącznik pomiędzy ulicami: Zdzisława Hierowskiego i Franciszka Zabłockiego w dzielnicy Kostuchna:

UL. PIJARSKA


Uchwała weszła w życie dnia 12 maja 2010 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 74  poz. 1200.