Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XVI/305/11 z dnia 30 listopada 2011 r. nadała nazwę   
 

UL. SPORTOWA


ulicy położonej w Katowicach pomiędzy dwoma odcinkami ulicy Dębowej jako przedłużenie istniejącej ulicy o tej samej nazwie oraz odnodze ulicy o tej samej nazwie położonej w Katowicach, biegnącej od odcinka ulicy łączącego ulice Złotą oraz Dębową do ulicy Dębowej wzdłuż budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1.
Uchwała weszła w życie dnia 3 lutego 2012 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 368.