Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XVII/344/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. nadała nazwę  ulicy bocznej od ul. Karola Stabika w dzielnicy Podlesie
 

UL. STEFANA SUBERLAKAUchwała weszła w życie dnia 3 lutego 2012 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 437.