Rada Miasta Katowice uchwałą nr XVI/302/11 z dnia 30 listopada 2011 r. nadała nazwę  

UL. STORCZYKÓW


ulicy położonej w Katowicach łączącej ul. Jana Pawła Norblina z ul. Mieczyków w dzielnicy Podlesie, jako przedłużenie istniejącej ulicy o tej samej nazwie.
Uchwała weszła w życie dnia 3 lutego 2012 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 365.