Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XXXIX/910/13 z dnia 30 lipca 2013 r. nadała nazwę nowo wybudowanej ulicy bocznej od Al. Walentego Roździeńskiego

ul. TADEUSZA DOBROWOLSKIEGOUchwała weszła w życie dnia 21 sierpnia 2013 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r., poz. 5234.