Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XVI/304/11 z dnia 30 listopada 2011 r. nadała nazwę  łączącej ul. Macieja Rataja z ul. Feliksa Bocheńskiego w dzielnicy Załęże
 

UL. TADEUSZA MICHEJDYUchwała weszła w życie dnia 3 lutego 2012 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 367.