Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XXVII/614/12 z dnia 3 października 2012 r. nadała nazwę ulicy bocznej od ul. Smugowej w dzielnicy Kostuchna

UL. TADEUSZA SENDZIMIRAUchwała weszła w życie dnia 6 listopada 2012 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 22 października 2012 r., poz. 4126.