Rada Miasta Katowice uchwałą nr XVI/298/11 z dnia 30 listopada 2011 r. nadała nazwę ulicy łączącej ul. Medyków z ul. Warmińską w dzielnicy Ligota

UL. TADEUSZA ZARAŃSKIEGOUchwała weszła w życie dnia 3 lutego 2012 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 361.