Rada Miasta Katowice uchwałą nr X/137/11 z dnia 30 maja 2011 r. nadała nazwę ulicy łączącej ulice: Andrzeja Mielęckiego oraz Francuską w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej

UL. TYLNA MARIACKAUchwała weszła w życie dnia 14 lipca 2011 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 140 poz. 2639.