Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XXV/528/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. nadała nazwę ulicy bocznej od ul. Rafała Pomorskiego w dzielnicy Podlesie

UL. WANILIOWAUchwała weszła w życie dnia 5 sierpnia 2012 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 23 lipca 2012 r., poz. 2965.