Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XVIII/372/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. nadała nazwę  ulicy łączącej ul. Lwowską z ul. Krakowską w dzielnicy Szopienice 
 

UL. ZYGFRYDA WENDEUchwała weszła w życie dnia 23 marca 2012 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 1118.